Home


1 /
Landskap

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg

Gottlieb Paludan Architects var totalrådgiver med ansvar for arkitekt- og landskapsprosjekt for Frederiksberg Kommune, hvor de skulle konvertere Frøbel pædagogseminarium til en ny grunnskole med tre klasser på hvert trinn og tilhørende utearealer.

Da Frøbel pædagogseminarium flyttet, ga det Frederiksberg Kommune muligheten til å legge til rette for en helt ny skole i de gamle fabrikkbygningene. Den eksisterende bygningsmassen ble oppført i 1898 og huset sjokoladefabrikken Globus fram til 1976. Det samlede skoleprosjektet har vært delt inn i to etapper: 1) Ombygging og miljøsanering av eksisterende bygninger. 2) Tilbygg, nye utearealer samt parkeringskjeller som opsjon.

Med utgangspunkt i skolens pedagogiske opplegg har Gottlieb Paludan Architects skapt en arkitektonisk visjon som definerer et levende og opplevelsesrikt miljø med stor variasjon av romlighet og respekt for de eksisterende byggenes karakter og kvaliteter. Man har oppført et nytt, moderne og funksjonelt tilbygg samt et flerfunksjonelt byrom som kombinerer veirom og en skolegård som utfordrer sansene.

Gottlieb Paludan Architects bisto med visualiseringer og beskrivelser som i samarbeid med kommunen og Stadsarkitekten, sikret at utearealene tilgodeser både skoleelever og lokalbefolkning.

 

Prosjektplassering