Home


1 /
Landskap

Sikker skolevei i Kgs. Enghave, København  

Gottlieb Paludan Architects har vært arkitekter på prosjektet "Sikker Skolevej i Kongens Enghave", som forbedret forholdene for myke trafikanters i den tungt trafikkerte bydelen.

I forbindelse med sikringen av elevenes skolevei til og fra nye Sydhavn Skole ønsket Københavns Kommune å gjennomføre en generell forbedring av syklisters og fotgjengeres ferdselsveier i Kongens Enghave. Flere sterkt trafikkerte veier løper på kryss og tvers gjennom bydelen.

Et av de 13 Sikker Skolevej-prosjektene er oppgraderingen av Sydbanestien som forbinder Sjælør og Sydhavn Station.

Delprosjektet har gitt bedre sikt og åpenhet på ruten og omfatter forbedringer av dekker, utstyr og belysning. Det er fokus på fotgjengeres og syklisters sikkerhet og opplevelse av en trygg strekning som er rik på avveksling. GPA jobbet i tillegg sammen med Vestre kirkegård, DSB S-tog og Banedanmark om en revurdering av beplantningen langs stien.

Ruten er en del av det grønne sykkelrutenettet (Valbyruten og "Supercykelstierne"), og det forventes et økt antall syklister på stien i framtiden. Ved stasjonsområdene i hver ende av Sydbanestien har man forbedret atkomsten til og fra stien.

 

Prosjektplassering