Home


1 /
Arkitektur

Shenzhen, Waste-to-Energy, Kina  

Gottlieb Paludan Architects og Schmidt Hammer Lassen Architects vant den internasjonale konkurransen om å få designe verdens største "Waste-to-Energy"-anlegg.

Nye Shenzhen East Waste-to-Energy Plant vil forbrenne 5000 tonn avfall om dagen, noe som tilsvarer en tredjedel av avfallet som Shenzhens 20 millioner innbyggere produserer. Anlegget vil benytte den mest avanserte teknologien innenfor avfallsforbrenning og strømproduksjon og samtidig fungere som en kilde til utdannelse for innbyggerne i Shenzhen.

Vinnerdesignen organiserer hele anlegget, inkludert hjelpebygninger, i en sirkulær bygning som bryter med den tradisjonelle rektangulære formgivningen av tekniske fasiliteter. Med en klar sirkulær form reduseres anleggets fotavtrykk. Det 66 000 m² store taket er designet for å være dekket av inntil 44 000 m² solpaneler, noe som åpner for at anlegget vil kunne produsere enda mer energi til byen.

Anlegget har som formål å vise energiproduksjon basert på avfall som en viktig teknologisk prosess som handler om problemene med voksende avfallsmengder. Det vil også adressere utfordringen med å finne mer miljøvennlige måter å generere strøm på.

Prosjektplassering