Home


1 /
Arkitektur

Selbu ungdomsskole

Gottlieb Paludan ble sommeren 2017 engasjert av Selbu kommune for å lage en mulighetsstudie, med påfølgendeskisseprosjekt , for nye Selbu ungdomsskole med svømmehall.

Oppgaven omfatter programmering og arkitektonisk løsning for bygningsmasse med utomhusareal, tekniske løsninger for brann, ventilasjon, energi, bære-system og støy / akustikk.

Gottlieb Paludan architects har levert inn et skisseprosjekt som bygger opp rundt eksisterende kvaliteter og muliggjør bruk av den ekesisterende skolen frem til ferdig nybygg. Nybygget ligger med langsiden mot utsikten i vest og danner en todelt skolegård med ulike kvaliteter. Et rolig område i vest med bjørkeskogen og utsikten mot fjorden, og et aktivt område i øst med sonedelte områder for ballek, lekeapparat ect. 

Ungdomsskolen har fått en sterk identitet og konsept, med akser på tvers som forbinder utendørs aktivitet med innendørs aktivitet. Midt i bygget ligger skolens torg, allrommet. Dette er skolens hjerte, og er et rom som samler de mest sentrale fuksjonene. Herfra strekker ganglinjene seg ut i bygget og bidrar til enkel orientering. Strategiske plangrep har gitt en skole med høy arealeffektivitet og den kompakte bygningskropp bidrar til lavt varmetap

Prosjektplassering