Home


1 /
Landskap

Risenga-masterplan

Brukerprosess og analyse i forbindelse med ny disposisjonsplan for Risenga Idrettspark i Asker.

Risenga er et sentralt område i Asker som inkludere tre skole og mange idrettsbygg, og med over 1 million mennesker passerende gjennom området hvert år. Området er i dag preget av enkeltbyggenes funksjoner, og det er lite interaksjon og sambruk mellom de ulike byggene. Rommene mellom bygningene fungerer dårlig og domineres av parkeringsplasser. tegn_3's tidligere disposisjonsplanarbeid foreslo en ny park som skaper en ny destinasjon for lek, læring og folkehelse for Asker.

Designhåndboka omfatter analyser, målsetninger, visjon og overordnede designprinsipper. Dette leder til en overordnet, helhetlig masterplan med retningslinjer og designveiledning til prosjektering og rekkefølgekrav til tre nye prosjekter som skal bygges før 2021 - ny Risenga ungdomsskole, utvidelse av Bleiker videregående skole og en ny ishall for Risenga.

Gottlieb Paludan architects er i tillegg ansvarlig forregulering av den nye Risenga ishall.

Prosjektplassering