Home


1 /
Arkitektur

Ringsted Torv, Pavillon

Gottlieb Paludan Architects vant designkonkurransen for en ny paviljong på Ringsted Torv.

Paviljongen skal plasseres på Ringsted Torv, i nærheten av Sct. Bendts Kirke. Derfor er det viktig at den favner den historiske konteksten og inngår i en arkitektonisk helhet på torget. 

Den markante konstruksjonen og den stofflig rike bearbeidelsen gir paviljongen et særpreget uttrykk som henviser til Rådhusets pergola og samtidig framstår som unikt individuell. Den avlange formen skiller Torvet og kirkeplenen i to tydelig definerte rom med forskjellig karakter.

Konstruksjonen, som er utført som rammer kledd med bronse, framhever med sin orientering den øst-vestgående aksen fra Torvet til kirken. Den svakt vifteformede plasseringen av rammene peker rett mot kirken og understreker den visuelle forbindelsen mellom byrom og kirke. Dekket på torvet fortsetter inn i paviljongen og gir en opplevelse av at inne og ute henger sammen.

Gottlieb Paludan Architects vant førsteprisen i den inviterte designkonkurransen og Ringsted kommune er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektplassering