Home


1 /
Arkitektur

Overgangsbru, Mysen stasjon

Gottlieb Paludan Architects er arkitekter og har som oppgave å sørge for at alle kan ferdes over dobbelsporet på en trygg og komfortabel måte, og er universelt utformet.

Mysen som by oppsto som en følge av etableringen av Østfoldbanens østre linje i 1882, men etter at den opprinnelige stasjonsbygningen ble revet på 1980-tallet har stasjonen som knutepunkt manglet et positivt fysisk uttrykk. Et av målene for formgivningen av den nye overgangsbrua var derfor å gjøre den godt synlig i bybildet, for tydelig å markere stasjonen som et viktig sted i Mysen.

De to heistårnene, begge enkle og robuste i formen, er kledt i laminert glass i kraftig gult, mens hele forløpet trapp-bruspenn-trapp er utført med himling og håndløpere i treverk, og karmløst glass fra gulv til tak. Bæresystemet for brua er utført som fagverkskonstruksjon i stål. Heistårnene med tilhørende forrom er klimatisert, mens trapper og bruspenn er skjermet for vær og vind, men følger de stedlige temperatursvingninger.

 

Prosjektplassering