Home


1 /
Arkitektur

Overgangsbru, Geilo stasjon

Etter seier i innbudt konkurranse, har Gottlieb Paludan Norge og AFRY detaljprosjektert ny overgangbru på Geilo stasjon.

Brua med sine trapper og heistårn gjør begge plattformer på Geilo stasjon universelt utformet og tilgjengelige, samtidig som den knytter Geilo Skiheis til byens sentrum.  

Et utgangspunkt for formgivingen av brua har vært å betrakte den både som en gate og som en bygning; bruas ganglinjer er lagt slik at den blir en naturlig del av stedets gangveisystem. 

Bybildet i området preges av bebyggelse i 2-3 etasjer, ofte i tre og med en takvinkel på 25-30°. Brua er formet for å ta del i dette taklandskapet. Takform, materialitet og  organisering gjør at brua sitter komfortabelt i sitt miljø. 

Fra brua vil en ha en fantastisk utsikt til byen Geilo, Ustedalen og Økle. Tårnene er lagt til siden for utsikten, slik at utsynet mot sør holdes fritt helt fra man går på brua ved Geilo Taubane, og hele veien ned den skråstilte trappa.

Bilder: Jiri Havran

 

 

 

 

Prosjektplassering