Home


1 /
Arkitektur

Oslo Bussterminal

Oslo bussterminal - OBT - skal være et pulserende, trygt og attraktivt byrom for alle. I form av arkitektur, merkevare og tjenestedesign skal terminalen engasjere den reisende.

Prosjektet ble igangsatt i påvente av en eventuell ny bussterminal i Oslo. Målet har vært å forbedre reiseopplevelsen, stimulere næringsutvikling og øke kvaliteten på bussterminalen og de tilstøtende byrommene. tegn_3 har utviklet en bymessig design for prosjektet, som er både en rehabilitering og utvidelse av terminalen, og har vært ansvarlig søker og arkitekt i prosessen fra skisseprosjekt fram til rammesøknad og totalentreprise. Vi ble tiltransportert i detaljerings- og utførelsesfasen, og har også bidratt med prosjektledelse.

Light bureau (tidl. ÅF Lighting) har levert lysdesign, mens Designit har utviklet en ny merkevare hvor man har sett på servicedesign og visuell identitet, dvs. hvordan brukerne opplever bussterminalen. Resultatet er en totalforvandling fra hvordan OBT oppleves i dag.

Gottlieb Paludan Architects (tidl. tegn_3) har også jobbet med en masterplan for området, inkludert identifisering av tilstøtende delprosjekter og satsingsområder.

 

Prosjektplassering