Home


1 /
Landskap

Odda Smelteverk

For Riksantikvaren i Oslo har GPA utarbeidet en visjonær helhetsplan for fredede Odda Smelteverk.

Det 56 hektar store området ligger sentralt plassert midt i byen Odda, innerst i Sørfjorden, omgitt av Hardangerviddas spektakulære landskap. Med utvikling av smelteverkets område har Odda mulighet til å framtidssikre byens nye knutepunkt med utgangspunkt i en industriell kulturarv i verdensklasse.

Det er et utpreget strategisk arbeid kommer i tillegg til et forløp som i løpet av de ti årene som har gått siden smelteverkets konkurs, har involvert et bredt spekter av aktører, investorer og interessenter. Utviklingsplanen har derfor som mål å etablere en felles referanseramme for området, med fokus på den bymessige sammenhengen, mellomrommet, områdets karakter og materialitet samt den mentale identiteten til området, byen, kommunen og regionen.

Prosjektet omfatter en vurdering av byutviklingsperspektivet, hvor man fletter sammen den omkringliggende byen, framtidig bruk og aktivering av de fredede bygningene og en bygningsteknisk vurdering av bygningenes stand. Ved hjelp av tre scenarioer skildres mulighetene for å passe inn detaljhandel, kulturtilbud, kulturformidling, boliger og næring i en urban, fortettet og funksjonsblandet by. Prosessen har omfattet en stor grad av involvering av styre- og arbeidsgrupper gjennom hele forløpet. Fokus har ligget på å etablere en felles forståelse av problemstillingene knyttet til utviklingen av området, deriblant de fredede bygningenes potensial når det gjelder å profilere Odda som destinasjon for kultur- og naturturisme.

Arbeidet med oppgaven ble igangsatt i desember 2013 og ble avsluttet sist i juni 2014 med en sluttrapport.

 

Prosjektplassering