Home


1 /
Landskap

Nytt sentrum i Bording  

Gottlieb Paludan Architects har utviklet nytt sentrum i stasjonsbyen Bording. Bordings nye sentrum har samlet bylivet og er utviklet i tett dialog med lokalsamfunnet – til inspirasjon for andre mindre stasjonsbyer som er under fornyelse.

Med små midler skaper prosjektet nye rammer for livet i Bording, som ligger mellom Herning og Silkeborg. Et av prosjektets sentrale grep besto i å tillate en landskapelig "invasjon". Det er plantet 2335 nye trær, som tilsvarer innbyggertallet i byen. Bylivet og fellesskapet har blitt samlet i sentrum for å fremme det spontane møtet og skape et sted med mange muligheter og aktiviteter.

Det er etablert fasiliteter som skal fremme sykling som transportform, i og omkring Bording. I tillegg til en trygg hovedforbindelse som går fra skolen, over bykjernen og videre ut til hallen, har man styrket det samlede stisystemet og gitt byen et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier.

På en poetisk, pragmatisk og gjennomførbar måte har man samlet byrommet og skapt et nytt og revitalisert sentrum.

 

Prosjektplassering