Home


1 /
Arkitektur

Nye Snekkersten Vandværk

Forsyning Helsingør har oppført nye Snekkersten Vandværk som skal inneholde et nytt anlegg og inviterer innbyggerne inn til en fortelling om vann. Gottlieb Paludan Architects er arkitektene bak nye Snekkersten Vandværk.

Snekkerstens nye vannverk er plassert med utsikt over Snekkersten og Øresund. Det nye vannverket er etablert på en høyde som skråner ned mot Øresund, og terrenget benyttes til innbygging av de store rentvannstankene, slik at de både blir mindre synlige og gjenspeiler vannets naturlige gravitasjon.

Vannverket er organisert i én teknisk fløy og én besøks- og mannskapsfløy. Prosessanlegget er symmetrisk oppbygd og plassert i en kubisk bygning med fasader av cortenstål, som hever seg over den lave fløyen i betong. Mot Øresund er et stort vindusparti etablert - det gir innsyn til tankene, mens vannposter langs fasaden og synlige taknedløp også bidrar til fortellingen om vann.

Nye Snekkersten Vandværk er oppført av Forsyning Helsingør. Bygningen er utformet av Gottlieb Paludan Architects, og prosjektet gjennomført som totalentreprise i samarbeid med Krüger A/S, CC Brun A/S og ISC ingeniører A/S. Bygning og prosessanlegg prosjektertes i 2018 og var fullført i 2019.

Prosjektplassering