Home


1 /
Strategisk tidligfaserådgivning

NTNU Arealkoncept

NTNU i Trondheim skal samle campus i området rundt Gløshaugen. 10.000 studenter og ansatte skal flyttes til et tett byområde med svært mange interessenter og hensyn.

Gottlieb Paludan architects (tidligere tegn_3)  har vært innleid i delprosjektet Kartlegging og konseptutvikling, og har utviklet arealkonsept for Knutepunkt, Læringsarena og Arbeidsplass. Konseptene sier noe om hva Campus skal inneholde. NTNUs overordnede strategi og Kvalitetsprogram for campusutvikling har vært retningsgivende for utviklingen av arealkonseptene. Det er gjennomført en rekke kartleggings- og utforskningsaktiviteter for å sikre forståelse av NTNUs behov, både sett fra dagens situasjon, og i et strategisk perspektiv.

I arealkonseptet presenteres det noen byggeklosser som beskriver grunnleggende læringssituasjoner som NTNU bør tilby sine studenter. Byggeklossene viser til viktige undervisningsformer, eller interaksjonsmåter i undervisning og studier, og også til de fysiske rammene som legger til rette for og bygger opp under disse. Denne måten å tenke oversettelse av læringssituasjoner til byggeklosser, kan også overføres til andre læringsinstitusjoner slik som skole og barnehage.

Prosjektplassering