Home


1 /
Arealplanlegging

Nedre Bakklandet

Bakklandet er Trondheims mest avholdte sentrumsbydel og turistattraksjon. Gottlieb Paludan architects (tidligere tegn_3)har jobbet med bolig- og næringsbygg og gateopprustning langs Nedre Bakklandet.

Stedstilpasning har vært et viktig stikkord i utformingen av bygningen, og tar del i rytmen og i et formspråk som gjenspeiler sin tid.

Gateprosjektet strekker seg gjennom Nygata i sør til Bakke bro i nord, inkludert en flott liten plass midtveis. Gatene oppgraderes med brostein og sykkelheller som en videreføring av sykkelkonseptet lenger sør, og som er godt tilpasset miljøet med den gamle trehusbebyggelsen langs Nidelva.

Kvartalene er deler av hovedsykkeltraséen.
Gottlieb Paludan ser også på skisseforslag for fremtidig forbedring av søndre del av området. Parallelt har vi også utformet en bygård ved inngangen til Bakke bro, på en knapp men svært eksponert tomt, mellom trehusbebyggelsen på Møllenberg og Innherredsveiens begynnelse. Bygningen inneholder 9 boenheter, alle med tilgang til uteplass både på takterrasse, balkong og bakgård. I sokkel mot Nedre Bakklandet åpner bygget seg mot gaten, der et næringsareal har inngang på plan med fortauet.

Prosjektplassering