Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Mind AS, Interiørarkitektur

Gottlieb Paludan Architects står for interiørarkitektur når Mind AS skal flytte inn i nye lokaler i Trondheim.

De nye lokalene måtte gi rom for intern vekst i firmaet, men også plass til fremleie til annen bedrift i samme lokale. Det var ønskelig å sitte i åpent landskap både internt, men også med fremleie-delen slik at lokalene i fremtiden kan fungere som et stort kontorlandskap. Det var derimot ønskelig å dele av lokalene delvis.

Dette ble løst ved å sette inn felles multirom mellom de to åpne landskapene, som gir hvert landskap et rom for konsentrasjon og samarbeid. Disse rommene deler lokalet i to, men man bevarer samtidig åpen kommunikasjon mellom landskapene.

Man ønsket også å dele kjøkkenfasiliteter og møterom. Den interne logisitikken ble også løst ved å endre inngangssituasjonen, slik at firmaets kunder kan gå rett inn til riktig bedrift, uten å måtte gå forbi den andre.

 

Prosjektplassering