Home


1 /
Landskap

Loftesnes bru

Nye loftesnes bru i sogndal er et av de største bruprosjektene i Norge. 

Ny bruforbindelse mellom Loftesnes og Sogndal. Terrengtilpasning langs vei og konstruksjoner. Prosjektering av nytt friareal med gangstier på begge sider av brua. 

Den nye brua skal erstatte den eksisterende brua som i dag binder sammen Loftesnes og Nestangen. Dagens kryss på Nestangen erstattes av en rundkjøring. I forbindelse med ny bru skal det fylles ut og etableres et park og turområde rundt landkarene på begge sider av sundet.

Dagens turvei fra Sogndal sentrum"fjordstien" skal forsettes langs fjorden og under brua, hvor den så går i en slynge opp til rundkjøring og fortsetter over brua til Loftesnes. På Loftesnes etableres en rekreasjons park med varierte sitte- og piknik muligheter, gress flater som inviterer til aktivitet og trapper ned til vannet for mulighet for bading og adkomst for båter.studie, etterfulgt av detaljering av plan og konsept.

Brua er konstruert av ÅF Reinertsen AS. Veien prosjekteres av Statens vegvesen. Gottlieb Paludan architects (tidligere tegn_3) står for landskapsarkitekturen og har vært involvert i brudesign.

Loftesnesbrui ble nominert til European Steel bridge Awards i 2018, hvor den vant folkets pris. 

 

Prosjektplassering