Home


1 /
Landskap

Litauens Plads

Gottlieb Paludan Architects har bidratt til å gi Litauens Plads en rolle som et aktivt sted i et københavnsk kvartal.

I sin nye form med seks ulike, mindre byrom, skal Litauens Plads utgjøre et samlingspunkt for fellesskapet i kvartalet.

Målet er å skape en plass som brukes aktivt og er spesielt knyttet til institusjonene i nærheten samt bylivet i Saxogade. Plassen skal støtte både formelle og uformelle aktiviteter samt fellesskapet i kvartalet. Plassen skal være et godt sted å være for beboere, kunne brukes til større arrangementer og bygge videre på intensjonene bak den allerede anlagte lommeparken.

Visjonen for Litauens Plads er utarbeidet på bakgrunn av en analyse av plassens rolle i byen samt pedagogisk kunnskap om barn og unges måte å bruke utearealer på.

Det romlige konseptet for Litauens Plads bygger på plassens sammensatte karakter. En rytmisk inndeling av plassen skaper seks rom som tilbyr funksjoner, aktiviteter og oppholdsmuligheter for en mangfoldig brukergruppe. De seks rommene består av en kvartalsplass, en aktivitetsplass, en ballbane, en kulturhage, terrasser og et kirketorg foran Gethsemane Kirke.

 

Prosjektplassering