Home


1 /
Arkitektur

Kværnerbyen, Pelton og Francis 

Der industrigiganten Kværner Brug en gang holdt til vokser et av Oslos største boligprosjekter fram. På den tidligere industritomta er OBOS i ferd med å utvikle inntil 1.800 boliger og nesten 50.000 kvm med næring, kultur, spisesteder, forretningsarealer og barnehager.

OBOS har hele tiden hatt som mål å skape et godt bomiljø ved å utvikle fungerende og robuste utearealer mellom de forskjellige byggetrinnene. tegn_3 har vært arkitekter og landskapsarkitekter på tre av kvartalene og har sammen med OBOS utviklet prosjektene. Kvartalene Pelton og Francis sto ferdig vinteren 2014-2015.

Det ble lagt vekt på å skape et helhetlig uttrykk i forhold til det som allerede er etablert av bebyggelse men samtidig gi et mer moderne uttrykk. Resultatet er en oppdatert versjon av industribyen med enkle former og detaljer.

Totalt omfatter de to kvartalene 267 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg og næringsareal.

tegn_3 har også prosjektert utendørsarealet til hvert kvartal. Gårdsrommene er forholdsvis små, men byr på oppholdsareal, møtesplasser og lekeareal. Stål og betong er rammen for det grønne, og kan gi assosiasjoner til det industrielle landskapet.

Gårdsrommene er utarbeidet med tanke på å skape gode oppholdsrom for unge og gamle, og etablerer både private og semiprivate områder på bakkeplan. Beboere på bakkeplan har avskjermede uteplasser, og de ulike oppholdsonene skal kunne brukes av ulike grupper på samme tid.

Prosjektplassering