Home


1 /
Arkitektur

Konseptutredning av ny stadion for Bodø Glimt

Gottlieb Paludan Archtects leder sammen med Advansia konseptutredning av nye stadion for Bodø Glimt.

Anlegget har kapasitet til 10000 tilskuere. Teamet har fått i oppdrag å bistå Bodø Glimt i utviklingen av forretningside og arkitektonisk konsept bundet i et ønske om å etablere ny, pulserende sted for sosial aktivitet i Bodø. Arbeidet omhandler utredning av tomtevalg og romprogram.

Bodø står foran en spennende urban transformasjon i forbindelse med flytting av hovedflyplassen. Byen er også kåret ut som Europeisk kulturhovedstad 2024. Nye Glimt stadion vil spille sentral rolle  i utformingen av Bodø’s nye regional identitet for kultur, idrett og sosial bærekraft. Prosjektet har høye miljøambisjoner med tanke på materialbruk, energiforsyning og funksjonell innehold.

Prosjektplassering