Home


1 /
Landskap

Kagsåparkens regnvannsprosjekt  

Gottlieb Paludan Architects og Rambøll har vunnet oppgaven med landskapelig klimatilpasning ved Kagså. GPA er fagleder på landskapsarbeidet.

Bakgrunnen for prosjektet er at Kagsåen i dag er sterkt påvirket av spillvann, og at ved kraftig nedbør blir nærområdene oversvømt av elven. Med prosjektet ønsker man å redusere kloakksystemets belastning på Kagsåen gjennom å etablere et nytt underjordisk anlegg for håndtering av spillvann samt anlegg på bakkenivå for håndtering av ekstremnedbør.

Oppgaven vil medføre en vesentlig landskapelig bearbeidelse av prosjektområdet, og områdets nåværende uttrykk og karakter vil endres over lange strekninger. Hovedformålet med landskapsbearbeidelsen er å skape plass og volum på bakkenivå for ekstremnedbør. Derfor skal store mengder jord graves vekk, slik at man sikrer Kagsåparkens omgivelser best mulig mot oversvømmelse.

I forbindelse med prosjektet utarbeides det en landskapsplan som integrerer renne, rensebassenger og fordypninger i Kagsåparken på en slik måte at den også framover kan opprettholde sin funksjon som en rekreativ park, et regionalt stinett og naturområde.

Den landskapelige bearbeidelsen tar utgangspunkt i omgivelsenes bymessige og landskapelige potensialer og søker å skape synergi mellom tekniske behov og landskapelige herlighetsverdier. Det gjør opplevelsen av vann til en kvalitet, mens nåværende "ulemper" kan omdannes til attraktive byrom med aktivitet og oppholdsmuligheter.

 

Prosjektplassering