Home


1 /
Arkitektur

Køge Vandværk

Gottlieb Paludan Architects er totalrådgiver for den arkitektoniske rammen rundt framtidens drikkevannsforsyning for KLAR Forsyning i Køge.

Prosjektet omfatter et testsenter og nytt vannverk.

Alle funksjoner samles i én transparent bygningskropp på tomtens høyeste punkt. Funksjonene organiseres på en slik måte at de er synlige og kan avleses både innenfra og utenfra.

Et stort, skrånende tak leder regnvannet til den lavereliggende delen av tomten. En eksisterende sjø utvides til et regnvannsbasseng som i tilfelle ekstrem nedbør kan ta imot overflatevann fra terrenget omkring. Anlegget er designet med tanke på optimal sikring av drikkevannet ved ekstremnedbør.

Testsenteret inviterer publikum inn for å observere på nært hold prosessene som vannet går gjennom, både i og utenfor vannverket. Det nye vannhuset er designet som et utadvendt forsyningsanlegg som vil skape attraktive arbeidsplasser og verdi til nærområdet gjennom sikker vannbehandling og formidling av historien om vannets kretsløp, fra regnvann via grunnvann til rent og sikkert drikkevann.

Se filmen om Køge Vandværk nedenfor.

Prosjektplassering