Home


1 /
Arkitektur

Hybelhus Mære landbruksskole

Gottlieb Paludan architects er engasjert av Nord Trøndelag fylkes- kommune til å utvikle et nytt hybel hus som skal erstatte det gamle internatbygget.

Landbruksskolen på Mære, er en skole for opplæring innen gårdsbruk. Skolen ligger i Steinkjer kommune og tilbyer utdannelse på videregående nivå.

Byggeherren ønsket et prosjekt, som utvikles gjennom et skisseprosjekt med brukermedvirkning, og avsluttes som et forprosjekt. Skolen har et overnattingstilbud for studentene, noe som gjøre skolens utdannelsestilbud mer attraktiv. Dagens internatbygg er utdatert, og i dålig stand. Beslutning om å rive det gamle internat bygg, gir mulighet for å bygge et nytt hybelhus med dagens standard.

Energiforbruk og miljø er et tema som bygggeherren ønsket å legge vekt på. Ambisjonsnivået var å etablere et nullutslippsbygg (ZEB- EQ) i passivhus standard. Huset er tenkt som et massivtre hus med solceller på taket. Skolen har også en geotermisk brønn som brukes idag til oppvarming av drivhuset på skolen. Varme fra denne geotermisk brønn, skulle også benyttes til oppvarming av hybelhuset, for å redusere energiforbruket mest mulig.

Prosjektplassering