Home


1 /
Landskap

Hundsundtun 

Hundsundtun er et boligområde under utbygging på Fornebulandet med direkte nærhet til sjø, strand og naturskjønne grøntområder. Tegn_3 har prosjektert utomhus for Hundsundtun 2 og 3, som består av til sammen 73 boenheter i ulike størrelser fordelt på leilighetsvillaer, rekkehus og leiligheter på de to tunene.

Utomhusområdene er organisert i en østvestlig retning, hvor grøntdrag kommer inn fra vest mellom bebyggelsen og danner et større sammenhengende grøntområde med omkringliggende arealer og gangveien. Uteområdene er inndelt i private, halvoffentlig og mer offentlig uterom. De store grøntområdene er lett tilgjengelig for alle, og det er lagt til rette for lek og opphold. Sentralt på de to tunene er det lagt til rette for nærlekeplasser med vipper, sandkasse og sittebenker. Kvartalslekeplasser er lagt inn i det øst-vestgående grøntdraget med husker og klatrestativ. Den store gressletta gir også rom for andre aktiviteter og leker som krever mer plass.

Tunene er tilrettelagt med gangveier og stier gjennom grøntdragene, i tillegg til fortau langs med Lilleruthsvei. Sykkelparkering er anlagt i anslutning av inngangssonene.

Det er valgt permeable overflater, som grusflater og vegetasjonsflater i de grønne korridorene, som gir god overvannsfiltrering direkte i grunnen på en naturlig måte. Det er valgt stedegen vegetasjon på tunene, utformet og plassert for å skape grønne, frodige uterom med variasjon.

Prosjektplassering