Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Hommelvik ungdomsskole, Interiørarkitektur

Ungdomsskole i Hommelvik er planlagt erstatte av en ny ungdomsskole på samme tomt, med en kapasitetøkning fra 350 -400 elever.

Prosjektets mål har vært å skape en skole med gode dagslysforhold og kontakt med omgivelsene i tillegg korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. Det har i tillegg vært en sterk formgivende premiss at skolen skal tilpasse seg tilstøtende verneverdig småhusbebyggelse.

Interiørarkitekt har bistått i å utforme planløsning i administrasjon, folkebibliotek, fellesareal, undervisningsareal og fastinventar for skole Ved å bruke en farge til henholdsvis administrasjon, elevareal og bibliotek bidrar dette til en mer logisk forståelse av bygget.

Skolebygget består av fire fløyer som fordeler seg rundt et sentralt volum, i en såkalt stjernestruktur. Dette er løst gjennom et sentralt plassert adkomstrom/foaje med to hovedfløyer på hver side.Sidefløyene og sentralrommet er brutt opp i mindre volum med saltak, som en direkte referanse til skalaen og karakteren i området.

Prosjektplassering