Home


1 /
Arkitektur

Hatlane skole og idrettshall

Vinner av plan- og designkonkurranse. Hatlane skole- og idrettshall utgjør en viktig del av Ålesunds kommunes ambisiøse energiplan.

Skolen er en treparallell barneskole for 525 elever i 1. til 7. klasse, i tillegg har skolen en basedel for elever med lærevansker, som skal samlokaliseres og integreres i den nye skolen for 35 elever fra 1. til 10 klasse. Hatlane skole- og idrettshall skal fungere som et senter for nærmiljøet og er tilpasset både til skolebruk og til kveldsbruk.

I prosjekt er det lagt vekt på å skape spennende og utfordrende fysiske rammer med plass for gode og varierte lærings- arenaer inne og ute, med mulighet for kreativ og variert bruk av skolens arealer - et aktivt læringsmiljø for alle elever og lærere. Prosjektet tar i bruk rammemotivet som det bærende arkitektoniske uttrykk.

Dette grepet uttrykker skolen som et samlet skoleanlegg, hvor mangfoldigheten bindes sammen under samme tak, en integrert skole. Prosjektets hovedgrep er å knytte idrettshallen og skolens øvrige arealer sammen rundt et felles torg hvor alle fellesfonksjoner er lokalisert. Fra torget knyttes elevenes trinn- og basearealer til en samlende innvendig gate. Prosjektet er prosjektert i BIM.

Prosjektplassering