Home


1 /
Arkitektur

Gangbroer for Network Rail

Gottlieb Paludan Architects vant designkonkurransen om nye gangbroer for Network Rail, som eier og driver 32 000 km av jernbanenettet i England, Wales og Skottland.

Network Rail ønsket en tilgjengelighetsoptimerende gangbro som kan brukes i hele det engelske jernbanenettet. Network Rail eier nesten 2400 gangbroer over hele Storbritannia og av disse oppfyller kun 200 framtidens krav.

Gottlieb Paludan Architects' design "The Framing Bridge" vil forbedre atkomstforholdene for togpassasjerer og andre fotgjengere. De nye broene skulle i tillegg løse utfordringen med å elektrifisere togdriften, hvor kjøremaster og kjøreledninger vil stille nye krav til fri høyde over skinnenettet. Gottlieb Paludan Architects' vinnerprosjekt kan tilpasses alle de ulike lokalitetene som prosjektet kan forventes å omfatte.

Broens enkle konstruksjon og ramme skaper et åpent rom med muligheter for å innlemme lokale særtrekk eller kunstneriske elementer. Den forenklede designen gir god oversikt over plattformen og gjør i tillegg broen mer identifiserbar og adapterbar, både teknisk og arkitektonisk.

 

Prosjektplassering