Home


1 /
Landskap

Gangbro på DTU

Gottlieb Paludan Architects skal, i samarbeid med ES Consult, designe en ny gangbro på Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus.

Etableringen av Hovedstadens Letbane gjennom DTU Lyngby Campus har medført nedleggelse av en trappeatkomst fra en parkeringsallé ned til Asmussens Allé utenfor Bygning 303. Tværstrøget, som krysser Matematiktorvet og forbinder den nordlige delen av 3. og 4. kvadrant, skal derfor tilkobles via en gangbro som skal krysse lettbanen på Asmussens Allé og utligne høydeforskjellen til parkeringsalleen.

Gottlieb Paludan Architects har designet "Den røde bro" uten søyler, og broens enkle og praktiske formgivning er tilpasset DTUs tydelige arkitektoniske uttrykk og egenart. Broen har i tillegg fått den lakkrøde fargen som man ser i DTUs logo, og balusterne er laget av hard eik, en tresort som går igjen på Campus.

Gangbroens bærende konstruksjon består av to vinklede hoveddragere i stål, som hver spenner mellom to punkter; ett nede på terrenget nærmest Matematikorvet, og ett oppe på P-plassen på den andre siden av Asmussens Allé. Parkeringsalleens rekke av trær bevares siden den er karakteristisk for den grønne identiteten til DTU Lyngby Campus. Den nye gangbroen bidrar til å realisere DTUs strategi og overordnede visjon for DTU Lyngby Campus – at den skal være en bærekraftig campus som sikrer både fotgjengere og syklister full mobilitet og tilgjengelighet.

Prosjektplassering