Home


1 /
Arkitektur

Gang- og sykkelbru i Lillestrøm, Norge

Gottlieb Paludan Architects har utviklet et designforslag for en gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva -elven som går gjennom Lillestrøm i Norge. Forslaget mottok en hederlig omtale i en åpen designkonkurranse i september 2021.

Lillestrøm og Strømmen er bydannelser som vokser fram omkring elveløpet med sagbruk på rekke å rad. I dag er elven og elvelandskapet et viktig rekreasjons- og turområde, samtidig som naturverdiene er store langs elven. Tidligere service, lager og industriområder langs elveløpet vil over tid transformeres til mer bymessig utbygging med boliger, arbeidsplasser og sosial infrastruktur. Styrket forbindelse langs elvebredden er et viktig tiltak i en overordnet byutviklingsstrategi og vil bidra til å knytte Strømmen og Lillestrøm bedre sammen. Spesielt vil tiltak som legger til rette for trygge og effektive gang og sykkelforbindelser være viktig for å styrke satsingen på grønn mobilitet. 

Vårt brokonsept tar utgangspunkt i at den skal ha en best mulig forbindelse til atkomstveiene, samtidig som formen skal gi en skulpturell og visuell kvalitet slik at det fremstår som et landemerke sett fra Lillestrømsiden og kjørebroen. Det er valgt en konstruksjon som ikke gir et dominerende og volumiøst inngrep i landskapsrommet, men har en kompakt og smekker hovedbjelke, samtidig som myk S-form gir en bevegelse og dynamikk i broanlegget. Den myke formen hvilende på en dobbeltpilar gjør lite inngrep i landskapet i nord, samtidig som formen framhever brospennet i sør gjennom kontrasten til trapp-/bryggeanlegg og landkarets massive og kubiske uttrykk.

Broen er utformet som en stålboksbjelke over tre spenn med integrerte brygger og varierende tverrsnittshøyde. Broen krysser Skjærvagapet i et 66 m langt hovedspenn med asymmetriske sidespenn på henholdsvis 18 og 32 m. Økt tverrsnittshøyde over de integrerte V-formede stålbryggene sikrer strukturell robusthet mens reduksjonen av tverrsnittshøyden mot midten av hovedspennet og distanser induserer visuell dynamikk. Strukturell logikk og visuell nøkternhet kommer sammen i en integrert design. Dette, i forbindelse med krumningen av broen i plan, gir et bølgende visuelt utseende som matcher plasseringen av broen over elven.

Broen er justert langs en konstant radius på 50 meter, noe som sikrer optimale forhold for syklister og gående når det gjelder synlighet og komfort. Videre sikrer den presis fabrikasjon: kombinasjonen av en jevnt skrå stålboks med konstant radius forhindrer ståloverflatene i å bøye seg.

Moderne belysningsteknologi brukes overalt, med LED som lyskilde og et kontrollsystem som sikrer at lysnivåer og temperaturer kan justeres. Belysningen bidrar til sikkerheten til broen og er skjermet slik at lysutstyr er integrert med broarkitekturen og bidrar til gode lysrom, både på broen og på avstand

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Gottlieb Paludan ArchitectsEFLA Consulting Engineers og Light Bureau. Designforslaget fikk en hederlig omtale for sitt enkle og elegante uttrykk, som "skiller seg ut blant konkurranseforslagene med sin slanke design og dynamiske karakter".

Prosjektplassering