Home


1 /
Arkitektur

Fjuk Oppvekstsenter 
 

Oppvekstsenteret er en sammenslåing av eksist. skole og ny barnehage for å imøtekomme en rekke forskjellige programmer. 

Bygningsvolumene sammenkobles, overlapper og separeres, for å lage ett kretsløp der oppvekstsenterets erfaring - sosialisering, læring, undersøkelse og lek – kan utspille seg.  

Prosjektet ivaretar fleksible løsninger med funksjoner som er av samme kategori, som personalavdeling, barnehage og skole som ligger tett sammen på samme plan. I frigjorte arealer i eksisterende skole er det lagt endel fellesrom og spesialrom, slik at noe av det som tradisjonelt er barnehagefunksjoner som flyter over i skoledelen. 

I prosjektet har man etterstrebet god samvirkning mellom eksisterende skole og lokalsamfunn, både med tanke på fysisk utforming så vel som drift. Det er gjennomført brukermedvirkningsprosesser med ansatte, lokale lag og foreninger. Et fysisk resultat av dette er muligheten i å bruke vestibylen med tribune som en kinosal da rommet skal kunne mørklegges og brukes til blant annet fremvisning og forelesninger. Bygget er et passivhus og det er lagt stor vekt på robuste energieffektiveløsninger. Bærende elementer i massivtre.

 

Prosjektplassering