Home


1 /
Landskap

Fergeterminal i Stockholms Gamla Stan

Gottlieb Paludan Architects og AFRY skal utforme en ny terminal, som skal være knutepunktet for fergetrafikken og samtidig fungere som nytt møtested i Gamla Stan.

Byggherren er Trafikförvaltningen i Region Stockholm, og ambisjonen med prosjektet er å skape mer byliv på kaien og styrke offentlig transport, stedets forbindelse til vannet og sammenhengen med Gamla Stans karakteristiske, historiske arkitektur.

Gottlieb Paludan Architects og AFRY får ansvar for design og prosjektstyring i de tidlige fasene. Et gjennomgående tema er at design og teknisk funksjon skal gå hånd i hånd, og tanken er at terminalen både skal fungere som et knutepunkt for offentlig transport, og som et nytt møtested som gir beboere og turister muligheten til å oppholde seg ved vannet.

Området rundt Skeppsbron og den nye fergeterminalen utgjør en kompleks del av kaiområdet i den gamle bydelen. Stedet gjennomgår store forandringer i forbindelse med den aktuelle ombyggingen av trafikknutepunktet Slussen, og den nye fergeterminalen blir en del av den generelle oppgraderingen av området.

Den nye fergeterminalen vil stå ferdig i 2023.

Prosjektplassering