Home


1 /
Design

Energibygget, utsmykking av hovedkontor

Utarbeidelse av kunstkonsept, innhenting og samarbeid med kunstnere for å integrere kunst. Juryarbeid og oppfølging.

Egne brukergrupper ble etablert på enkelte områder som resepsjonsområde, kundebehandling og kunst. Gottlieb Paludan architects ledet brukerprosess, prosjekterte, utarbeidet anbudsgrunnlag for møblering og fulgte opp denne til levering av møblering. 

I prosessen med interiørprosjektet dukket ønsket om kunst i bygget opp og det ble besluttet at dette skulle integreres i bygget. Det ble engasjert kunstkonsulent og deretter kunstnere etter en konkurranse. Kunstnerne fikk hvert sitt område å jobbe med fordelt på fasade, inngangsparti, aula og auditorium. Gottlieb Paludan architects bistod Trønderenergi i hele prosessen fra beslutning om kunstinvesteringen, via områdeutvelgelse, konkurransegrunnlag, juryarbeid og rådgiving i videre prosess.

Prosjektplassering