Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Energibygget, interiør

Relokaliseringsprosess og innredning av kontorlokaler og møblering anbudsarbeid.

Energibygget er hovedkontoret til energiselskapet TrønderEnergi AS, og er et av landets første kontorbygg dokumentert med A-klassifisering. Bygget består av 6 etasjer med rundt 450 kontorplasser, møterom, auditorium, kantine og kundemottak. I tillegg er det parkeringskjeller og kjeller med lager, trimrom og garderober.

I kontorarealet er det en kombinasjon av cellekontor, åpne- og lukkede landskap tilpasset brukernes behov avdekket gjennom en grundig brukermedvirkningsprosess. Gottlieb Paludan architects ledet brukerprosess, prosjekterte, utarbeidet anbudsgrunnlag for møblering og fulgte opp denne til levering av møblering.
I prosessen med interiørprosjektet dukket ønsket om kunst i bygget opp og det ble besluttet at dette skulle integreres i bygget og på fasaden.


 

Prosjektplassering