Home


1 /
Arkitektur

Energibygget, Hovedkontor til Trønderenergi

Energibygget på Lerkendal, er hovedkontoret til TrønderEnergi. Det er et av landets første dokumenterte kontorbygg med A-klassifisering

Med energiselskapet Trønder Energi som leietaker skulle bygget energimerkes i klasse A, noe som gav til dels store utfordringer. Det er ikke et spesielt tiltak, med summen av alle tiltakene som kvalifiserer for A-merke.Hovedfokuset har vært å bygge så tett som mulig og med et ekkasjetall på 0,4 er bygget godt innenfor kravet i TEK på 1,5. Vinduer med U-verdi på 0,8 og varmegjenvinning på 85 % virkningsgrad på ventilasjonsaggregatene, varmepumper og VAV på ventilasjon, er alle tiltak som til sammen kvalifiserer til A-merking, samt implementering av de 200m2 elektriske solcellepanelene som gir mindre levert elektrisk energi.

Prosjektet er støttet av Enova og ligger godt inn under kravet på 84kWh/kvm. Som en del av utsmykningen av prosjektet er det valgt å integrere denne også i fasadene. Henviser til energihjulet på nord fasaden og energitavlen ved inngangen på sørfasaden, samt den store solen i mellombygget,som er i konstant bevegelse opp gjennom de 6 etasjene.

 

Prosjektplassering