Home


1 /
Landskap

Elvepromenaden i Sandvika  

Gottlieb Paludan architects (tidl. tegn_3) har utarbeidet et forslag på en ny elvepromenade og parkoppgradering langs Sandvikselva fra Løkke bro i vest til Løkketangen i øst.

Elvepromenaden er oppdelt i tre hovedområder og består av følgende tiltak: Langs elvebredden ved Løkke bro etableres et  granitt amfi med innslag av tre. Amfiet bidrar til at elven blir mer tilgjengelig. Her kan kajakker legge til samtidig som amfiet kan brukes som en samlingsplass i parken.

Ved Elias Smiths promenade, mellom Elias Smiths vei og jernbanebroen, blir det et nytt trappe- og rampe amfi og en stålrampe som knytter parken til gatenivå. Området oppgraderes med ny belysning, buskfelt og møblement.

Fra dette området fortsetter elvepromenaden i form av en stålkonstruksjon som ’flyter’ over vannet og går under to broer. Elvepromenaden ender opp i Løkke­tangen park hvor det blir ny beplantning, ny gangsti og oppgradert møblement.

 

Prosjektplassering