Home


1 /
Arealplanlegging

E.C.Dahls gt.12 

En viktig utfordring i prosjektet har vært å skape løsninger hvor det pri­vate rommet og offentlige byrommet virker sammen.

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt ut fra en regu­leringsplan Selberg Arkitektkontor AS hadde utført for Konsulen AS. Bygget ligger i bydelen Kalvskinnet og inntil ett av Norges best bevarte større Jugend­bygg. Konteksten har derfor stilt krav til gode arkitek­toniske løsninger, formspråk sommaterialbruk.

I underetasje ligger parkeringskjeller og kulvert som binder sammen til Statens Hus under Prinsens gate. Kulvert er også koblet til Stiftelsen (EC Dahls gt. 10). Første etasje er kontoretasje for Fylkeskommunen, mens øvrige 4 etasjer er boliger. En viktig utfordring i prosjektet har vært å skape løsninger hvor det private rommet og offentlige byrommet virker sammen.

 

Prosjektplassering