Home


1 /
Arealplanlegging

Campusplan NTNU Gjøvik

Kartleggings og tiltaksutviklingsarbeidet er gjennomført i tett samarbeid med fagmiljøene på NTNU Gjøvik og NTNUs arealkonsepter for fremtidens campus.

Campus NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, ble fusjonert med NTNU 1. januar 2016. Fusjonen har utløst bruksendringer og skapt nye behov.

Oppdraget bestod blant annet av prosjekt- og prosessledelse, gjennomføring av brukermøter. Arbeidet legger et grunnlag for videreutvikling av arealplan, fremtidige prioriteringer og konkretisering av tiltak fremtidens campus. Brukermedvirkning og involvering har stått sentralt i arbeidet, samt å se arealutvikling i et strategisk perspektiv. Det har vært viktig å se på tiltaks- og arealutvikling i sammenheng med organisatoriske og teknologiske behov og temaer.

Kartleggingsarbeidet er gjennomført ved brukermøter, innhenting og gjennomgang av arealdata og prognoser for vekst, befaringer og gåturer i lokalene (brukerfortellinger),og registrering av arealbruk blant studenter og ansatte .

 

 

 

 

Prosjektplassering