Home


1 /
Arkitektur

Campus Ringerike

Grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og alt innen gangavstand.

På oppdrag fra Statsbygg og Ringerike kommune har Gottlieb Paludan Architects utarbeidet en områderegulering for utvidelsen av Høyskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike.

Planen legger til rette for utvikling av Høgskolen i Buskerud og Vestfold til et campusområde med høy kvalitet. Planen skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuelle utvidelser av høgskolens bygg, samt for bygging av inntil 250 studentboliger med tilhørende funksjoner. Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet. Området reguleres til flere arealformål og det legges til rette for turveier gjennom området og etablering av en bru over Storelva mellom høgskolen og Schjongslunden.

 

 

 

Medvirkning i planarbeidet har skjedd gjennom flere former for tilgjengeliggjøring av informasjon, innhenting av informasjon, dialog og samarbeid. En gruppe sammensatt av representanter for Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Studentparlamentet for HBV, Studentsamskipnaden i Buskerud (Sibu), Ringerike Utvikling, Statsbygg og Ringerike kommune har fungert som referansegruppe for planarbeidet.

 

Prosjektplassering