Home


1 /
Arkitektur

Byens Bro – design av sykkel- og gangbro

Som totalrådgiver har Gottlieb Paludan Architects tegnet en sykkel- og gangbro som forbinder byområdene nord og sør for Odense Banegård Center.

De naturlige trafikkmønstrene i byen er utgangspunkt for en løsning som også integrerer konstruksjon, kunst, belysning og sykkelparkering og skaper et byrom som du både kan bevege deg gjennom og oppholde deg i. Byens Bro har blitt et oppsiktsvekkende landemerke i Odense og er samtidig en velfungerende og naturlig del av det urbane landskapet.

Både i utforming og detaljering av gangbroen har fokus ligget på lang levetid og minimale driftskostnader. Like høyt prioritert har det vært å sikre en enkel og trygg tilgjengelighet for myke trafikanter, syklister og gående, som krysser byen eller ferdes til og fra stasjonen.

Totalt 435 tonn med stål gikk med til å lage broen, og spesielt det 40 meter høye brotårnet i høyglanspolert stål har gjort broen til en karakteristisk del av Odense. I 2015 mottok prosjektet en pris for stålarbeidet fra European Convention for Constructional Steelwork.

Se mer om prosjektet på www.odense.dk

Prosjektplassering