Home


1 /
Arkitektur

Bruhagen skole  

Gottlieb Paludan Architects er vinner av arkitektkonkurranse etter en samlet vurdering av kompetanse, oppgaveforståelse og pris. Skolen bygges for ca. 300 elever, og er planlagt slik at bygget kan utvides for et fremtidig behov på 100 elever, fordelt på alle trinn.

Løsninger og utforming av Bruhagen barneskole skal skape fysiske rammer for:
Undervisning tilrettelagt på et høyt faglig nivå der alle får mulighet til å yte sitt beste. Skolen står for et bredt kunnskapssyn der både kunnskaper, ferdigheter, holdninger og personlig utvikling blir ivaretatt i læringsarbeidet. Arbeidsmiljøet for elever og ansatte er godt tilrettelagt og inkluderende. Skoleanlegget er fleksibelt og tilpasset ulike organisasjonsformer, undervisningsopplegg og arbeidsmåter.

Skolen er et aktivt ressurs- og kultursenter for lokalsamfunnet. I konsept og skissefase ble det utviklet alternative modeller for organisering av elevarealer og utbyggingsmodeller for skolen. For elevarealer er det drøftet lineære og kompkte modeller, i både en og to etasjer. Prosjektet har korte kommunikasjonsakser og en kompakt bygningskropp og er på denne måten et optimalt bygg mht. energibruk.

Prosjektplassering