Home


1 /
Arkitektur

Bjertnes videregående skole, fasader og inneklima  

Bjertnes VGS er et bygg som i sitt stramme formspråk er typisk for den sene modernisme. Bygget har bevart sitt tidstypiske preg, som gjenspeiles i hovedinngangens vernede fasade med frise.

Planlagte tiltak for å oppnå et inneklima iht. dagens krav omfatter etterisolering og rehabilitering av fasade og innvendige overflater iht. TEK10 (ARK) samt miljøsanering og oppgradering av tekniske anlegg (RIV, RIE, BRANN). Samtidig som den opprinnelige arkitekturen blir respektert og ivaretatt, vil dette tilføre bygget et positivt løft.

Fasadens materialvalg er en lys, nesten hvit fibersementplate som vil ligge i vannrette bånd mellom vindusbåndene. Mellomrom mellom vinduer vil bli kledd med sinkbeslag som ligner den nyere 4. etasjen, og vil således få de nederste etasjer til å snakke samme formspråk som øverste etasje. Gavler, sokler og frontfasade hovedinngang utføres i en helt lys pusset gråfarge, som gir en svak kontrast til de lyse fasadeplatene. 

Farger til solavskjerming er hentet fra frisen over hovedinngangen som vil gi bygningene et lett og frisk uttrykk med sin lekne, tilfeldige plassering.

Prosjektplassering