Home


1 /
Arkitektur

Beyonder Batterifabrikk Kalberg

Prosjektbeskrivelsen omfatter et fullskala produksjonsanlegg for elektriske battericeller lokalisert på Vestlandet.

Med sitt 800.000 m2 bruttoareal vil anlegget bli den største fabrikkbygningen i Nord -Europa. 

Prosjektets funksjonelle omfang og tekniske kompleksitet krever en integrert designtilnærming der arkitektur, struktur og rom blir vevd inn i en helhetlig fabrikkcampus. Prosjektet ligger i en naturområdet preget av store variasjoner i terreng. En av hovedutfordringene var å få et stor integrert i eksisterende omgivelsene.

Arbeider omfatter pre-engineering tjenester, tomtevurdering, romprogram, arkitektonisk konseptutvikling og planprosess.

Prosjektplassering