Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Bærum sykehus

Prosjektet gikk over tre faser. Bygging av den nye ambulansestasjonen , bygging av den nye hovedfløya-bygg 12, 14 og med sidefløy-bygg 15.

Hovedmålet har vært å skape et funksjonelt sykehus. Vi har lagt vekt på å tilfredsstille både forskriftsmessige krav og brukernes krav på beste mulige måte Som en følge av dette har vi hatt et tett samarbeid med øvrige prosjekterende konsulenter, i tillegg til at vi har hatt en god dialog med både brukere og offentlige instanser.

Bærum sykehus prosjekt Ny Nordfløy var et levende prosjekt under utvikling hele veien. Det kan være snakk om at så mye som 75 % av prosjektet ble endret i forhold til de opprinnelige forutsetningene. Både antall etasjer og materialer ble endret, hvilket var en utfordring opp mot den gitte rammetillatelsen til eksteriørets uttrykk. Dette har ført til et stort behov for oppfølging for å få på plass rett møblering og utstyr.

Sykehuset var i full drift under hele prosjekt- og byggeperioden. Ny Nordfløy ble overlevert til byggherre 14 dager før avtalt overleveringstidspunkt.

 

 

Prosjektplassering