Home


1 /
Landskap

Arenakvarteret, København

 

Gottlieb Paludan Architects er prosjekterende landskapsarkitekter for et parkstrøk i det nye kvartalet ved Royal Arena i Ørestad Syd.

Parkstrøket gjennom nye Royal Arena i Ørestad Syd går fra Kalvebod Fælleds åpne gressarealer til en streng bymessighet ved Ørestads Boulevard. Strøket endrer gradvis karakter fra et grønt, mykt og vilt landskapsrom til mer skarpt tegnede byrom og underbygger på den måten kvartalets identitet som et sted hvor by, forstad og natur overlapper hverandre. Rundt det grønne byrommet går det promenade med mange oppholdssteder, langsmed bebyggelsen.

Parkstrøket er med sine forskjelligartede rom tiltenkt en rolle som urbant naturområde i kvartalet omkring nye Royal Arena. Tilgjengelighet er viktig: Tilgjengelighet omfatter naturligvis fysisk adgang, men det går også på at parken er robust og romslig, med plass til mange forskjellige brukere og aktivitetsformer.

Regnvann ledes blant annet fra takene på de omkringliggende byggene, til et blått strøk som endrer karakter fra øst mot vest, fra urban vandring på stedsstøpt betong til en mer landskapelig renne i bunnen av den vestlige delen av parkstrøket. I prosjekteringen av beplantningen har fokus ligget på vekstvilkår, og plantene er valgt ut basert på vegetasjonen på Kalvebod Fælled.

 

Prosjektplassering