Home


1 /
Arkitektur

Amstel jernbanestasjon, Amsterdam

Gottlieb Paludan Architects og det nederlandske arkitektfirmaet Office Winhov har stått for oppussingen og utvidelsen av Amstel jernbanestasjon i Amsterdam.

Prosjektet består av en rekke delprosjekter som forener nytt og gammelt til én samlet arkitektonisk visjon. Prosjektet består av en bevaringsverdig stasjonsbygning fra 1939 i øst og en nyoppført stasjonsbygning i vest. Sammen vil de fremstå som én enhet som også inkorporerer de tilstøtende byrommene.

Prosjektet vil dessuten sikre nye og forbedrede forbindelser til områdets lettbane- og busslinjer, veier og sykkelveier samt en ny og betydelig utvidet sykkelparkering – under og over bakken. Den nye stasjonsbygningens design åpner opp mot både Amstel-elven og et nytt byutviklingsområde.

Passasjerflyten er utgangspunktet for hele stasjonsutformingen. Den forenkler overgangen fra sykkel til tog, blant annet via en gangvei gjennom stasjonsbygningen og ut på perrongene. En eksisterende, underjordisk passasje som forbinder stasjonen og den vestlige siden av sporene, forlenges og bygges om. Dermed blir den en integrert del av den nye stasjonsbygningen.

Fotos: Stefan Müller

Prosjektplassering