Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Aktivitetsbasert Arbeidsplasskonsept, Bane NOR

Bane NOR skal våren 2019 samlokaliseres fra 6 bygg til 2 hovedkontorer sentralt i Oslo. Gottlieb Paludan er leid inn som rådgivere i denne prosessen.

Arbeidet som er gjennomført har bestått av utarbeidelse av visjon for det nye arbeidsplasskonseptet, kartlegging av nå- og fremtidssituasjon, utvikling av arbeidsplasskonsept og tilpasning av dette til ulike enheter/avdelingers kartlagde behov. Fokus har vært på å sikre at løsninger møter faktiske behov vedrørende dekningsgrad, mobilitet, teknologi, rom og funksjoner.

Aktivitetene Gottlieb Paludan architects har gjennomført er knyttet til foredrag, kunnskaps og forskningsformidling av aktivitetsbaserte løsninger, workshops, konseptutviklingsaktiviteter med prosjektgruppen, detaljering av interiør og plantegninger etc. Siden organisasjonen skal ta i bruk konseptet i et nybygg og et eksisterende bygg, er det lagt fokus på konseptets tilpasningsdyktighet.

Gottlieb Paludan architects har også bistått i organisasjonsutvikling og spesifikt i arbeidet med å formidle og kommunisere konseptet og endringene dette vil innebære for organisasjonen. 

Prosjektplassering