Home


Virksomheten

Vi etablerer et nytt team for brodesign og mobilitet

14.01.2021

Arkitekt og infrastruktur spesialist Christian Ernst er fra. 1. januar 2021 Ansatt som leder for Gottlieb Paludan Architects' nyetablerte team for brodesign og mobilitet. Det nye teamet vil bidra til å konsolidere selskapets sterke posisjon innen infrastrukturdesign og videreutvikle de internasjonale aktivitetene i broområdet.


Christian Ernst, Gottlieb Paludan Architects

Gottlieb Paludan Architects er spesielt kjent for sin ekspertise innen infrastrukturprosjekter og for sin sterke designprofil. Med ansettelsen av Christian Ernst, arkitekt MAA og spesialist med internasjonal erfaring innen brodesign og mobilitet, styrker og utvikler Gottlieb Paludan Architects sin posisjon og kompetanse innen transport og infrastruktur.

Christian kommer fra det internasjonale arkitektfirmaet Brownlie Ernst and Marks, som han selv var med å grunnlegge i 2012, og som har transport og infrastruktur som kjerneområde.


Sykkelbro på Ullevål stadion i Oslo, EFLA/BEaM

Christian har 20 års erfaring med å løse infrastruktur- og transportoppgaver i tverrfaglige prosjektgrupper over hele verden og har en spesiell historie innen brodesign.

Han har hatt ansvar for flere store internasjonale prosjekter som Gerald Desmond Bridge i Long Beach LA, Frederick Douglass Memorial Bridge i Washington D.C. og fjerde Manama-Muharraq Crossing i Bahrain. Christian har også vært i forkant av grønne mobilitetsløsninger, som sykkelbrua på Ullevål stadion i Oslo.


Frederick Douglass Memorial Bridge i Washington D.C., AECOM/BEaM

Gottlieb Paludan Architects har hatt ansvaret for flere broprosjekter i Danmark og Sverige, inkludert Byens Bro i Odense, og jobber for tiden for British Network Rail med utformingen av nye broforbindelser på flere hundre stasjoner rundt om i landet.

Etableringen av et nytt team som spesialiserer seg på brodesign og mobilitet, vil styrke selskapet for en enda større investering i internasjonale bro- og mobilitetsoppgaver.