Home


Prosjekt

Stasjonsutvidelse skal understøtte byutvikling i Häggvik

12.11.2020

Gottlieb Paludan Architects utvider den eksisterende pendlerstasjonen i Häggvik i Sollentuna Kommune, nord for Stockholm, med en ny stasjonsinngang i sør. Prosjektet utføres for Trafikverket og inngår i et større byutviklingsprosjekt sør i Häggvik.

Stor-Stockholms vekst og behovet for mer miljøvennlige reisemåter stiller store krav til regionens infrastruktur fremover. Sollentuna Kommune, Trafikverket og Trafikförvaltningen (den svenske transportadministrasjonen) har gått sammen om flere større byutviklingsprosjekter, og formålet med den nye stasjonsinngangen er å understøtte fremtidens byutvikling sør i Häggvik.

Sollentuna kommunes byutviklingsprosjekt omfatter bl.a. omkring 4000 nye boliger,kontorer og kommunale tjenester som skoler, barnehager og idrettshaller, for omkring 10–12 000 forventede nye innbyggere. Stasjonsinngangen skal avlaste det omkringliggende veinettet og gi bedre tilgjengelighet til pendlertoget for reisende til og fra Häggvik bydel.

Utformingen av den nye, sørliggende inngangen til Häggvik stasjon skal skape god passasjerflyt og optimal tilgjengelighet for fotgjengere, syklister og busspassasjerer. Den nye stasjonsinngangen utformes som en omtrent 185 meter lang, overdekket rampe som forbindes til den sørlige enden av den eksisterende togperrongen. Rampen, som plasseres mellom sporene, blir synlig på avstand både fra øst og vest og vil fungere som et landemerke for det nye byutviklingsområdet.

Stasjonsutvidelsen forventes å være ferdigstilt senest i 2025.