Home


1 /
Projekt

Solrødgård Klima- og Miljøpark er nominert til Dansk Landskabspris 2019

22.10.2019

Hillerød Forsynings Klima- og Miljøpark, Solrødgård, har blitt plukket ut som en av fire finalister til Dansk Landskabspris. Gottlieb Paludan Architects står bak utformingen av parken, som er et resultat av en uvanlig symbiose mellom forsyningsanlegg, klimatilpasning og landskapspark.

Hillerød Forsynings 50 hektar store klima- og miljøpark huser et nytt hovedbygg for Hillerød Forsyning, et renseanlegg og en gjenbruksstasjon, og det er planer om ytterligere forsyningsanlegg i området. Parken er samtidig et stort transformasjonsprosjekt, hvor 50 hektar er omdannet til et kupert og offentlig tilgjengelig landskap med småelver og våtområder, som kan samle opp vann og gi nye levesteder til dyr, fisk og fugler. Besøkende kommer helt tett på og får lære om forsynings- og ressurskretsløpene som kreves for at vår moderne hverdag skal fungere – og får samtidig oppleve flaggermus, viper og rovfugler i sitt naturlige habitat.

Det er synliggjøringen av energikretsløpet og samspillet mellom teknologi og rekreasjonsområde som er bakgrunnen for nominasjonen av Solrødgård Klima- og Miljøpark. Ifølge juryen er parken "et godt eksempel på hvordan et stort forsyningsanlegg kan inngå i en rekreativ sammenheng, og hvordan deler av vår tids utfordringer kan løses i et landskapsarkitektonisk hovedgrep, hvor tekniske anlegg inngår i landskapet med et selvstendig og innovativt uttrykk".

Formålet med Dansk Landskabspris er å hedre landskapsarkitektoniske verk "av spesielt storslagen karakter, som tjener som inspirasjon for bransjens utvikling". Solrødgård Klima- og Miljøpark skal konkurrere med Christiansborg Områdesikring av GHB Landskabsarkitekter, Linjer i Landskabet på Bornholm av Rubow Arkitekter og Tornhøj i Aalborg av Marianne Levinsen Landskab, og de fire finalistene ble valgt ut blant 25 prosjekter.

Dansk Landskabspris deles ut av Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, som også er sekretariat for Dansk Landskabspris. Prisen deles ut i forbindelse med et festarrangement som går av stabelen 7. november i København.

Les mer om nominasjonen her: https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/fire-finalister-dyster-om-dansk-landskabspris-2019-26047?_ga=2.265765196.2100632804.1570455867-1548433114.1533642904