Home


Prosjekt

Slik ser vi Lierbyen i fremtiden

10.09.2020

Gottlieb Paludan Architects har utarbeidet et mulighetsstudie for utbygging av Lierbyen. Den 3. september var det folkemøte om stedsutvikling i Lierbyen hvor vår visjon – Basecamp Lierbyen – ble presentert sammen med Norconsults studie. Nå etterspør kommunen innspill og kommentarer til de to mulighetsstudiene.

Lierdalen er destinasjon for fritidsaktiviteter, kultur- og matopplevelser, godt innenfor 1 times kjøretur fra Oslo. Det betyr at det er innenfor rekkevidde for hundretusener av potensielle besøkende som kan komme innom for en dag eller langhelg. Men Lierdalen mangler et urbant sentrum som kan fungere som startpunkt og base for utflukter. Lierdalen mangler også et urbant sentrum der nabolag fra dalen kan samles for å oppleve historie og identitet. Vår visjon - Basecamp Lierbyen – adresserer begge disse potensialene, og tilrettelegger for en influx av nye folk og nytt liv til Lierbyen samtidig som det gjøres bedre for de som allerede er her.

Vår tilnærming når vi jobber med stedsutvikling, arkitektur og landskap er å jobbe på alle skalaer samtidig. Vi mener det er viktig at sluttproduktet (enten det er en benk, en skole eller en bussterminal) er knyttet opp mot den overordnede visjonen for området.

Vi startet med å studere Lierdalen som helhet, og hvordan den blir påvirket av regional byutvikling, turisme og økonomiske dynamikker. Deretter har vi studert landskapet i og rundt Lierbyen for å tegne opp et strategisk nettverk av gangforbindelser, veier, gater, utviklingsområder og lands - kaps kvaliteter. Deretter er sentrumsområdet det området vi har studert i størst grad, og det er her vi dykket dypere ned i detalj med forslag for spesifikke plasser og prosjekter som vi mener vil bidra til å leve opp til den overordnede strategien. Nøkkelen til strategien ligger i å tilrettelegge for nye utviklingsprosjekter i Lierbyen med en variasjon av boligtyper - nok til å gi liv til byen gjennom dagen, og med en skala og form som oppleves som tiltrekkende og menneskelig. Med vår plan for over 1000 nye boliger i sentrum gir vi Lierbyen en god sjanse til å konkurrere mot andre utviklingsprosjekter i Oslo regionen.

Les mer om planene for stedsutvikling i Lierbyen