Home


Prosjekt

Sentrumsutvikling og befolkningsvekst i Lierbyen

24.04.2020

Lier kommune planlegger omfattende byutvikling i forbindelse med forventet befolkningsvekst. Gottlieb Paludan Architects er valgt ut til å utarbeide et mulighetsstudie for utbygging av Lierbyen.

Lier kommune er en grønn og landlig kommune, vest for Oslo. Lierbyen, som er kommunesenteret i Lier kommune, har ca. 5 000 innbyggere og befolkningen forventes å vokse etter hvert som flere større boligprosjekter bygges. Inntil 500 nye boenheter og flere nye sykehjem forventes innen 2030. Lierbyen som kommunesenter vil ha behov for nye kontorarbeidsplasser og mer handel og service.

Med storkommunene Drammen og Asker på hver side, ønsker Lier at sentrum skal utvikles til et eget tyngdepunkt som trekker til seg ny innbyggere. Vi i Gottlieb Paludan ser at stedet har potensiale for å utvikles til et attraktivt område både for de som er innbyggere i dag og de som vil komme til i fremtiden. Vi gleder oss til denne oppgaven. Vi skal bidra til å skape et sted som har sin egen identitet, der innbyggerne opplever tilhørighet og at Lierbyen blir et godt sted å være.

Gottlieb Paludan Architects skal gjennomføre en mulighetsstudie for utvikling av sentrum. Vi skal i dialog med lokale krefter og snakke med innbyggere og aktører som kjenner stedet godt. Mulighetsstudien vil utforske byens utviklingspotensial og strategiske byutviklingsgrep. Studien er første fasen i arbeidet med en områdeplan for Lierbyen.

Oppgaven forventes å være fullført i august 2020.